Hjälp att välja din emaljskylt

Typ av skylt

Husnummer: Kan t.ex. monteras precis vid gatan eller väg på staket, grind eller stolpe alternativt på fasaden. Tänk på att anpassa storleken på skylten och husnumret så att det blir synligt från gata eller väg.

Gatuskylt

Kvarter- eller gårdsskylt


Färg på skylten


Storlek

Storleken anpassas så att texten blir läsbar på det avstånd som är aktuellt. Som en grov riktlinje kan följande tabell vara till hjälp:

Avstånd mellan skylt och betraktare
Höjd husnummer
Höjd gatuskylt
0-2 meter
8 eller 10 cm
8 eller 10 cm
0-5 meter
10 eller 12 cm
10 cm
5-10 meter
12, 15 eller 16 cm
12 cm
10-25 meter
20 eller 25 cm

15 eller 16 cm
Placering


Montering


Att beställa

Enklast beställer du din skylt direkt i vår webbutik där det även framgår pris och normal leveranstid. Om du inte vill beställa via vår webbutik går det fint att också lägga din beställning via e-post eller telefon. Kontakta oss genom att klicka här.